Skip to main content
识禅
识禅
识禅

最新发布

放下仇恨,心存善念

 9个月前 (04-23)     

懂得分享 生活才会幸福

 9个月前 (04-22)     

独乐乐,不如众乐乐

 9个月前 (04-21)     

请别吝啬你的微笑

 9个月前 (04-20)     

给自己一些时间,让心静下来

 9个月前 (04-19)     

莫强求,凡事随缘

 9个月前 (04-18)     

品读人生,咸淡皆是幸福

 9个月前 (04-17)     

恬淡 是一种境界

 9个月前 (04-16)     

真正的高手先处理心情,再处理事情!

 9个月前 (04-15)     

不缺道理不缺方法

 9个月前 (04-14)     

首页 上一页 6 7 8 9 10 11 下一页 末页
新浪微博